Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije
   051 813 633                   
   051 814 034
   info@dpts.si
   p.p. 1628
      1001 Ljubljana


Sekcija sodnih tolmačev Društva prevajalcev in tolmačev Slovenije postala polnopravna članica EULITE

Z veseljem sporočamo, da je julija 2015 izvršni odbor EULITE soglasno sprejel Sekcijo sodnih tolmačev našega društva v polnopravno članstvo te organizacije, ki jo je Evropska komisija ustanovila pred petimi leti, da bi sistematično skrbela za izboljšanje kakovosti pravnega prevajanja in tolmačenja v državah EU.

Po letu in pol imamo sodni tolmači iz Slovenije spet možnost sodelovati v projektih, namenjenih stanovskim društvom, ki so polnopravni člani EULITE. Članstvo v tej organizaciji nam bo omogočilo, da v dialogu s kolegi iz več kot 30-ih drugih društev primerjamo rešitve, spoznavamo dobre prakse in aktivno sodelujemo s svojimi predlogi, saj se vsi soočamo s podobnimi izzivi pri pripravi strokovnih izobraževanj, sodelovanju z uporabniki sodnotolmaških storitev in regulatorjem. Hkrati gre za potrditev naših prizadevanj za izvajanje Direktive 2010/64/EU o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih, zlasti na področju organiziranja strokovnih izobraževanj za sodne tolmače. K hitri včlanitvi je nedvomno pripomogla letošnja uspešna predstavitev Sekcije sodnih tolmačev Društva prevajalcev in tolmačev Slovenije na konferenci EULITE v Opatiji.


Preberi več...Uspešna predstavitev Sekcije sodnih tolmačev Društva prevajalcev in tolmačev Slovenije na konferenci EULITE v Opatiji

Dne 20. in 21. 3. 2015 je bila v organizaciji Društva pravnih prevajalcev in tolmačev Hrvaške v Opatiji konferenca EULITE Profesionalizacija proti deprofesionalizaciji: vzpostavljanje standardov za pravne prevajalce in tolmače, namenjena izmenjavi mnenj med sodnimi tolmači praktiki in raziskovalci, predstavitvi evropske pravne terminologije in številnim drugim temam. Na konferenci sta Špela Kutin, vodja Sekcije sodnih tolmačev, in Irena Ivelja, koordinatorica programa strokovnega izobraževanja za sodne tolmače, uspešno predstavili delo naše sekcije in izzive, s katerimi se sooča. Po predstavitvi so sledila številna vprašanja o delu sekcije in spodbudne besede za nadaljevanje dobro zastavljenega dela.

Pred konferenco EULITE  je bil 19. 3. 2015 kot del pobude DGT Prevajamo Evropo (Translating Europe) dogodek, na katerem so zlasti predstavniki Hrvaške in Slovenije predstavili prispevke o prevajanju pravnih besedil, izzivih poučevanja pravnega prevajanja, preizkusih znanja za sodne tolmače itd. Veseli nas, da sta bili med predavatelji tudi naši članici dr. Alenka Kocbek iz Univerze na Primorskem in Andreja Pignar Tomanič iz Univerze v Mariboru. Udeleženci so se na oba prispevka odzvali z zanimanjem in predavateljicama zastavili številna vprašanja.


Preberi več...


Sodnim tolmačem bo še naprej dovoljeno delo za stranke

Spoštovane kolegice in kolegi, sporočamo vam, da je 12. 2. 2015 Odbor za pravosodje DZ na 6. seji glasoval o noveli Zakona o sodiščih in pri 7. členu, ki spreminja 85. člen zakona, izglasoval amandma koalicijskih poslancev (SMC, DeSUS, SD).

To pomeni, da se 85. člen predlagane novele Zakona o sodiščih glasi:

"85. člen

Osebe, imenovane za sodnega izvedenca ali sodnega cenilca, se smejo sklicevati na ta status:
- kadar dajejo izvide, mnenja in cenitve na zahtevo sodišča v sodnem postopku,
- kadar dajejo izvide, mnenja in cenitve na zahtevo upravnega organa v upravnem postopku
ali
- če drug zakon ali uredba določa njihovo delovanje.

Osebe, imenovane za sodnega tolmača, se smejo sklicevati na ta status:
- kadar dajejo tolmačenja in prevode na zahtevo sodišča ali drugega državnega organa,
- kadar dajejo tolmačenja in prevode na zahtevo stranke zaradi uveljavljanja njenih pravic,
- če drug zakon ali uredba določa njihovo delovanje."


Preberi več...


Predstavitev stališča o noveli Zakona o sodiščih koalicijskim poslancem v Državnem zboru

Spoštovane kolegice in kolegi, sporočamo vam, da smo 20. 1. 2014 v Državnem zboru RS Špela Kutin, Irena Ivelja in Barbara Rovan udeležile sestanka s koalicijskimi poslanci pod vodstvom predsednice Odbora za pravosodje, mag. Bojane Muršič. Tema sestanka je bila novela Zakona o sodiščih, zlasti novi 85. člen, ki naj bi omejil „sklicevanje na status izvedenca, cenilca ali sodnega tolmača” le na pravosodni sistem in upravne organe. O noveli zakona smo se izrekli predstavniki različnih društev sodnih cenilcev, izvedencev in tolmačev. Ministrstvo za pravosodje sta na sestanku zastopala državna sekretarja Tina Brecelj in Darko Stare.

Preberi več...


Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (EVA 2013-2030-0109): stališče Društva prevajalcev in tolmačev Slovenije in njegove Sekcije sodnih tolmačev

V imenu članov Sekcije sodnih tolmačev Društva prevajalcev in tolmačev Slovenije in vseh drugih članov društva pozdravljamo boj proti korupciji in razumemo, zakaj predlagatelj vlaga novelo Zakona o sodiščih, zlasti glede na revizijsko poročilo Računskega sodišča z dne 10. 3. 20131 o učinkovitosti določanja in izplačevanja odškodnin zaradi gradnje in obnove gospodarske javne infrastrukture. A ker predlagatelj novele ni proučil posledic, ki bi jih nova dikcija 85. člena zakona imela na zagotavljanje sodnotolmaških storitev v Republiki Sloveniji, predlagamo, da ta člen predloga zakona spremeni.

Društvo bi si sicer želelo, da bi Ministrstvo novelo oblikovalo po predhodnem posvetovanju s sodnimi tolmači, kar bi nam omogočilo, da bi posredovali tudi svoje predloge, pa tudi, da bi opozorili na določene posebnosti našega dela, zlasti v primerjavi s sodnimi izvedenci in cenilci.

Preberi več...