slo m   eng m
search
p.p. 1628, 1001 Ljubljana
051 813 633 | 031 510 898
 • Misel 1

  Without translation, I would be limited to the borders of my own country.

  Italo Calvino

 • Misel 2

  El original no es fiel a la traducción.

  Jorge Luis Borges

 • Misel 4

  Prevajanje je tudi neke vrste darežljivost do soljudi.

  Aleš Berger

 

koledar sreda, 19. januar 2022, od 16. do 19. ure
lokacija s spletna platforma ZOOM
oseba za sodne tolmače, prevajalce, tolmače in druge zainteresirane
predavatelj mag. Bajrami Škelzen in mag. Amir Ibrahimi

Danes, 30. septembra 2021, začne veljati noveliran Pravilnik o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 84/18 in 148/21). Prečiščeno besedilo predpisa je dostopno na spletnem naslovu: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13490.

Za sodne tolmače so pomembnejše novosti novele pravilnika:

· prvi odstavek 43. člena: tarifa za stran prevoda v slovenski jezik se dvigne na 35 EUR (prej 28 EUR);

· prvi odstavek 46. člena: tarifa za vsake začete pol ure tolmačenja se dvigne na 45 EUR (prej 39 EUR);

· 49. člen: ponovno se uvaja možnost obračunavanja materialnih stroškov v pavšalu, in sicer 2% od višine odmerjenega plačila za delo.

V Društvu prevajalcev in tolmačev Slovenije (DPTS) si bomo v nadaljnjih pogajanjih z Ministrstvom za pravosodje prizadevali doseči še kakšno izboljšanje za sodne tolmače, predvsem sta to dvig pavšalnega nadomestila materialnih stroškov na 5% in plačilo za dodatne izvode overjenega prevoda.

Vodstvo Sekcije sodnih tolmačev in Izvršni odbor DPTS

V Uradnem listu RS št. 148/2021 z dne 15. 9. 2021 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih, ki začne veljati petnajsti dan po objavi.

O dopolnitvah pravilnika so tekla pogajanja med Ministrstvom za pravosodje (MP) in Strokovnim svetom za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje, v katerem so predstavniki številnih strokovnih društev. V Društvu prevajalcev in tolmačev Slovenije smo veseli, da so bili nekateri naši predlogi sprememb upoštevani, in obžalujemo, da za preostale naše predloge MP ni imelo posluha.

Pomembnejše novosti, ki jih prinaša novela pravilnika, so:

· prvi odstavek 43. člena: za stran prevoda iz tujega v slovenski jezik se tarifa dvigne z 28 EUR na 35 EUR;

· prvi odstavek 46. člena: za vsake začete pol ure tolmačenja pripada sodnemu tolmaču 45 EUR (prej 39 EUR);

· 49. člen: uvaja možnost obračunavanja materialnih stroškov v pavšalu 2% od višine odmerjenega plačila za delo (prej potrebna specifikacija stroškov)

Ko bo novela pravilnika začela veljati in bo objavljeno prečiščeno besedilo predpisa, bomo povezavo nanj objavili na spletni strani.

Mednarodno združenje prevajalcev FIT Europe 26. 7. 2021 organizira spletni seminar o zvoku z naslovom: 'Sound tasting webinar - Learning to tell poor from good sound'

Seminar, ki je namenjen tolmačem, je brezplačen, potekal pa bo od 17.30 do 20.00 ure. Za registracijo kliknite na povezavo:

https://www.eventbrite.it/e/sound-tasting-webinar-learning-to-tell-poor-from-good-sound-registration-162134844685?aff=ebdssbeac&keep_tld=1&s=03

Predavatelja Andrea Caniato in Cristian Guiducci sta že lani oktobra imela zelo zanimiv seminar o podobni temi, posnetek je na tej povezavi.

Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije

Dalmatinova 2

1000 Ljubljana

051 813 633

031 510 898

Osnovni podatki

 • davčna številka: 42621526
 • matična številka: 4067983000
 • transakcijski račun, odprt pri banki Intesa Sanpaolo:
  SI56 1010 0005 3561 455
 • BIC/SWIFT koda banke: BAKOSI2X
 • Splošni pogoji poslovanja