slo m   eng m
search
p.p. 1628, 1001 Ljubljana
051 813 633 | 031 510 898
 • Misel 1

  Without translation, I would be limited to the borders of my own country.

  Italo Calvino

 • Misel 2

  El original no es fiel a la traducción.

  Jorge Luis Borges

 • Misel 4

  Prevajanje je tudi neke vrste darežljivost do soljudi.

  Aleš Berger

Kdo lahko postane član?

Članstvo v društvu je prostovoljno. V društvo se lahko včlani vsak, ki izpolnjuje pogoje za članstvo in ki želi sodelovati pri dejavnostih društva v skladu s statutom društva. O sprejemu novih članov odloča izvršni odbor društva.

Kateri so pogoji?

V skladu s statutom mora kandidat izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:

 • končana fakultetna izobrazba 7. stopnje jezikovne ali druge študijske smeri in se ukvarja s prevajanjem in/ali tolmačenjem;
 • končano izobraževanje 6. stopnje jezikovne ali druge študijske smeri (višješolski programi ali I. stopnja študija po bolonjskih programih) in vsaj 2 leti prevajalskih in/ali tolmaških izkušenj, kar pomeni najmanj 2000 prevajalskih strani ali 120 tolmaških dni, ali kombinacijo obojega;
 • je sodni tolmač, imenovan z odločbo Ministrstva za pravosodje.

S pristopno izjavo mora novi član sprejeti določbe društvenega Kodeksa prevajalske etike. Sodni tolmač pa se mora zavezati, da sprejema Etični kodeks Sekcije sodnih tolmačev. Poleg tega mora član plačati letno članarino, ki znaša 40 EUR.

Za včlanitev v društvo izpolnite pristopno izjavo in jo podpisano skupaj s kratkim življenjepisom in dokazili o izobrazbi oziroma odločbo o imenovanju za sodnega tolmača pošljite na naslov:

Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije
Dalmatinova 2
1000 Ljubljana

 

Prenehanje članstva

Članstvo preneha (podrobneje določeno v 20. členu statuta):

 • s prostovoljnim izstopom na podlagi pisne izjave izvršnemu odboru društva;
 • če pogoji za pridobitev članstva niso več izpolnjeni;
 • na podlagi odločitve disciplinske komisije;
 • z izključitvijo na podlagi sklepa občnega zbora;
 • če član zamuja s plačilom članarine več kot 6 mesecev;
 • s prenehanjem delovanja društva.

Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije

Dalmatinova 2

1000 Ljubljana

051 813 633

031 510 898

Osnovni podatki

 • davčna številka: 42621526
 • matična številka: 4067983000
 • transakcijski račun, odprt pri banki Intesa Sanpaolo:
  SI56 1010 0005 3561 455
 • BIC/SWIFT koda banke: BAKOSI2X
 • Splošni pogoji poslovanja