slo m   eng m
search
p.p. 1628, 1001 Ljubljana
051 813 633 | 031 510 898
 • Misel 1

  Without translation, I would be limited to the borders of my own country.

  Italo Calvino

 • Misel 2

  El original no es fiel a la traducción.

  Jorge Luis Borges

 • Misel 4

  Prevajanje je tudi neke vrste darežljivost do soljudi.

  Aleš Berger

V Direktivi 2006/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski pravici, na področju intelektualne lastnine je bila besedna zveza „phonogram published for commercial purposes“ napačno prevedena „fonogram, objavljen v komercialne namene“.

Na to nas je na društvenem seminarju o avtorskem pravu februarja 2016 opozorila predavateljica Urša Chitrakar, ki je pojasnila, da objava pomeni, da je avtorsko delo z dovoljenjem upravičenca postalo dostopno javnosti, izdaja pa pomeni, da je zadostno število že izdelanih primerkov dela z dovoljenjem upravičenca ponujenih javnosti ali danih v promet. V prvem primeru ne gre za prodajo, v drugem pa. Pravilen prevod se torej glasi „fonogram, izdan v komercialne namene“.

Člani izvršnega odbora društva smo zato na seji 10. 3. 2016 sklenili, da damo pobudo za popravek napačnega prevoda besede „publish“ v omenjeni direktivi.  

Popravek je bil objavljen 30. julija 2016 v Uradnem Listu Evropske unije L 205, str. 27. Najdete ga na tej povezavi: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.205.01.0027.01.SLV

Popravljen prevod je tudi v skladu z dikcijo Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, 15. členom pogodbe Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WPPT) in prevodom 12. člena Rimske konvencije.    

 

Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije

Dalmatinova 2

1000 Ljubljana

051 813 633

031 510 898

Osnovni podatki

 • davčna številka: 42621526
 • matična številka: 4067983000
 • transakcijski račun, odprt pri banki Intesa Sanpaolo:
  SI56 1010 0005 3561 455
 • BIC/SWIFT koda banke: BAKOSI2X
 • Splošni pogoji poslovanja