slo m   eng m
search
p.p. 1628, 1001 Ljubljana
051 813 633 | 031 510 898
 • Misel 1

  Without translation, I would be limited to the borders of my own country.

  Italo Calvino

 • Misel 2

  El original no es fiel a la traducción.

  Jorge Luis Borges

 • Misel 4

  Prevajanje je tudi neke vrste darežljivost do soljudi.

  Aleš Berger

Sekcija sodnih tolmačev je v okviru Društva prevajalcev in tolmačev Slovenije ustanovljena kot oblika organiziranega zastopanja interesov sodnih tolmačev, ki delujejo v Sloveniji. Sekcijo sestavljajo člani društva, ki so zapriseženi sodni tolmači in so s pristopno izjavo sprejeli Etični kodeks sekcije. Poslanstvo Sekcije sodnih tolmačev je povezovati sodne tolmače in prevajalce v društvu in širše ter skrbeti za njihov strokovni razvoj z izobraževalnimi programi, prilagojenimi potrebam sodnih tolmačev in prevajalcev.

Ustanovitev sekcije je tesno povezana z zahtevami Direktive 2010/64/EU o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih, ki vse države članice EU zavezuje k vzpostavitvi sistema za zagotavljanje kakovostnega tolmačenja in prevajanja v sodnih, upravnih in drugih postopkih. Sekcija se na novi zakonodajni okvir, ki sodne tolmače in prevajalce zavezuje k stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju in obnavljanju licence na pet let, odziva z izobraževalnimi programi, ki omogočajo vseživljenjsko strokovno izobraževanje po dostopnih, neprofitnih cenah. Sekcija namerava s tako naravnanimi programi za vseživljenjski strokovni razvoj in drugimi aktivnostmi pritegniti najširši krog udeležencev ter na ta način prispevati k dvigu ravni storitev sodnega tolmačenja v Sloveniji. Svoje programe sekcija razvija v sodelovanju z univerzami, sodišči, tožilstvom, odvetniki in notarji.

Sekcija Društva prevajalcev in tolmačev Slovenije zastopa interese sodnih tolmačev tudi v odnosu do Ministrstva za pravosodje RS, s katerim si v uradnem dialogu prizadeva doseči dogovore o odprtih vprašanjih, povezanih z izvajanjem pravilnika o sodnih tolmačih, in sodelovati pri oblikovanju nove zakonodaje, ki ureja poklic sodnega tolmača in prevajalca, tako, da bo mnenje sodnih tolmačev in prevajalcev v novi zakonodaji bolj upoštevano. Sekcija se povezuje tudi s sorodnimi organizacijami v tujini in načrtuje vzpostavitev e-foruma za medsebojno strokovno pomoč članom. Julija 2015 je sekcija postala polnopravna članica EULITE. Članstvo v tej organizaciji nam omogoča, da v dialogu s kolegi iz več kot 30-ih drugih stanovskih društev primerjamo rešitve, spoznavamo dobre prakse in aktivno sodelujemo s svojimi predlogi, saj se vsi soočamo s podobnimi izzivi pri pripravi strokovnih izobraževanj, sodelovanju z uporabniki sodnotolmaških storitev in regulatorjem. Primer dobrega sodelovanja v okviru EULITE je VADEMEKUM s smernicami za učinkovitejšo komunikacijo med sodniki, tožilci, odvetniki in sodnimi tolmači. Projekt VADEMEKUM sta v letih 2010 in 2011 skupaj razvila EULITA in Evropsko združenje odvetnikov za kazenske zadeve ECBA.

Sekcija deluje v skladu s statutom društva in poslovnikom o delu sekcije, v katerem so opredeljeni njeni cilji, naloge in način dela. Na ustanovnem zboru Društva prevajalcev in tolmačev Slovenije v juliju 2014 je bilo izvoljeno 5-člansko vodstvo sekcije in sprejete so bile njene temeljne listine (etični kodeks in program dela).

Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije

Dalmatinova 2

1000 Ljubljana

051 813 633

031 510 898

Osnovni podatki

 • davčna številka: 42621526
 • matična številka: 4067983000
 • transakcijski račun, odprt pri banki Intesa Sanpaolo:
  SI56 1010 0005 3561 455
 • BIC/SWIFT koda banke: BAKOSI2X
 • Splošni pogoji poslovanja