slo m   eng m
search
p.p. 1628, 1001 Ljubljana
051 813 633 | 031 510 898
 • Misel 1

  Without translation, I would be limited to the borders of my own country.

  Italo Calvino

 • Misel 2

  El original no es fiel a la traducción.

  Jorge Luis Borges

 • Misel 4

  Prevajanje je tudi neke vrste darežljivost do soljudi.

  Aleš Berger

Danes, 30. septembra 2021, začne veljati noveliran Pravilnik o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 84/18 in 148/21). Prečiščeno besedilo predpisa je dostopno na spletnem naslovu: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13490.

Za sodne tolmače so pomembnejše novosti novele pravilnika:

· prvi odstavek 43. člena: tarifa za stran prevoda v slovenski jezik se dvigne na 35 EUR (prej 28 EUR);

· prvi odstavek 46. člena: tarifa za vsake začete pol ure tolmačenja se dvigne na 45 EUR (prej 39 EUR);

· 49. člen: ponovno se uvaja možnost obračunavanja materialnih stroškov v pavšalu, in sicer 2% od višine odmerjenega plačila za delo.

V Društvu prevajalcev in tolmačev Slovenije (DPTS) si bomo v nadaljnjih pogajanjih z Ministrstvom za pravosodje prizadevali doseči še kakšno izboljšanje za sodne tolmače, predvsem sta to dvig pavšalnega nadomestila materialnih stroškov na 5% in plačilo za dodatne izvode overjenega prevoda.

Vodstvo Sekcije sodnih tolmačev in Izvršni odbor DPTS

Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije

Dalmatinova 2

1000 Ljubljana

051 813 633

031 510 898

Osnovni podatki

 • davčna številka: 42621526
 • matična številka: 4067983000
 • transakcijski račun, odprt pri banki Intesa Sanpaolo:
  SI56 1010 0005 3561 455
 • BIC/SWIFT koda banke: BAKOSI2X
 • Splošni pogoji poslovanja