slo m   eng m
search
p.p. 1628, 1001 Ljubljana
051 813 633 | 031 510 898
 • Misel 1

  Without translation, I would be limited to the borders of my own country.

  Italo Calvino

 • Misel 2

  El original no es fiel a la traducción.

  Jorge Luis Borges

 • Misel 4

  Prevajanje je tudi neke vrste darežljivost do soljudi.

  Aleš Berger

V Direktivi 2006/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski pravici, na področju intelektualne lastnine je bila besedna zveza „phonogram published for commercial purposes“ napačno prevedena „fonogram, objavljen v komercialne namene“.

Na to nas je na društvenem seminarju o avtorskem pravu februarja 2016 opozorila predavateljica Urša Chitrakar, ki je pojasnila, da objava pomeni, da je avtorsko delo z dovoljenjem upravičenca postalo dostopno javnosti, izdaja pa pomeni, da je zadostno število že izdelanih primerkov dela z dovoljenjem upravičenca ponujenih javnosti ali danih v promet. V prvem primeru ne gre za prodajo, v drugem pa. Pravilen prevod se torej glasi „fonogram, izdan v komercialne namene“.

Člani izvršnega odbora društva smo zato na seji 10. 3. 2016 sklenili, da damo pobudo za popravek napačnega prevoda besede „publish“ v omenjeni direktivi.  

Popravek je bil objavljen 30. julija 2016 v Uradnem Listu Evropske unije L 205, str. 27. Najdete ga na tej povezavi: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.205.01.0027.01.SLV

Popravljen prevod je tudi v skladu z dikcijo Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, 15. členom pogodbe Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WPPT) in prevodom 12. člena Rimske konvencije.    

 

Polnopravni član združenja

eulita

Članske strani

Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije

Dalmatinova 2

1000 Ljubljana

051 813 633

031 510 898

Osnovni podatki

 • davčna številka: 42621526
 • matična številka: 4067983000
 • transakcijski račun, odprt pri Banki Koper:
  SI56 1010 0005 3561 455
 • BIC/SWIFT koda banke: BAKOSI2X
 • Splošni pogoji poslovanja